📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

2 Mart 2024

Araç Değer Kaybı Avukatı

Bir trafik kazasına karışmak çok travmatik bir deneyim olabilir, hatta ciddi yaralanmalara maruz kaldıysanız daha da travmatik olabilir. Tazminat için trafik kazası tazminat davası açmaya uygun olup olmadığınızı bilmelisiniz. Daha fazla yardım ve tavsiye için araç değer kaybı avukatı ile iletişime geçin.

Araç değer kaybı, bir aracın kazaya karışması veya hasar görmesi sonucu değerinde meydana gelen azalmayı ifade eder. Bu makalede, araç değer kaybı davasıyla ilgili temel bilgileri ve bu sürecin nasıl işlediğini ele alacağız. Size sade ve ihtiyacınız olan bilgileri aktarmaya çalışacağız. Araç Değer Kaybı Avukatı ve araç sahibi genellikle kaybettiği değeri tazmin etmek için bir dava açabilir.

İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı, İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, bir aracın kaza, çarpma, sel gibi nedenlerle zarar görmesi sonucu piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder. Bu düşüş, aracın hasarlı geçmişi nedeniyle alıcıların araç için ödemeye istekli olduğu miktarın azalmasıyla ortaya çıkar. Ayrıca trafik kazası maddi tazminat davasıyla ilgili avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Araç Değer Kaybı Davası: Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/980 Esas 2018/1219 Karar Sayılı İlamı

Davacı vekili dava dilekçesinde; davacıya ait ... plakalı araç evinin önünde park halindeyken davalı sürücünün kullandığı ... plakalı aracın davacının aracına çarptığını, davalı sürücünün kazada %100 kusurlu olduğunu bu kaza nedeni ile araçta değer kaybı meydana geldiğini belirterek fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak koşuluyla 1.000,00 TL değer kaybının davalıdan tahsilini dava ve talep etmiş, 25.05.2016 tarihli dilekçesi ile talep miktarını 4.000,00 TL"ye yükseltmiştir.Davalı davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna dayanılarak; davanın kabulü ile 4.000,00 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar vermiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.Dava trafik kazasından kaynaklanan değer kaybı talebine ilişkindir.
Hükme esas alınan bilirkişi raporunda araçtaki değer kaybının tespiti, Dairemizce değer kaybının belirlenmesi hususunda esas alınan, aracın kaza tarihindeki hasar görmemiş 2.el piyasa değeri ile kazadan sonra onarılmış haldeki 2.el piyasa değeri arasındaki fark kriterine uyulmaksızın hesaplama yapılarak sağlanmıştır. Bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle değer kaybının tespit olunduğu rapora dayalı olarak hüküm kurulamaz.Bu durumda mahkemece aracın modeli, markası, özellikleri, hasarı, yapılan onarım işlemleri, kilometresi, olay tarihindeki yaşı, davacı tarafın iddiaları, davalı tarafın savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa rayiç değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa rayiç değeri arasındaki farka göre değer kaybı zararının belirlenmesi, meydana gelebilecek çelişkilerin giderilmesi yönünden ayrıntılı, gerekçeli ve denetime açık yeni bir rapor alınması ondan sonra dosyadaki tüm deliller birlikte değerlendirilerek varılacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 22.02.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Araç Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Araç değer kaybı davası açmak için öncelikle bir avukattan destek almanız önemlidir. Avukatınız, davayı açmak için gerekli belgeleri hazırlayacak ve sizin adınıza mahkemeye başvuracaktır. Dava sürecinde, kazanın neden olduğu değer kaybını kanıtlayacak belgeler ve uzman görüşleri de sunmanız gerekebilir.

Araç değer kaybı davası, ihtar veya başvuru süreci tamamlandıktan sonra doğrudan Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde açılabilir. Sigorta şirketlerine karşı açılan araç değer kaybı davalarına bakmakla görevli mahkemeler Asliye Ticaret Mahkemeleridir. Yetkili mahkeme ise kazanın gerçekleştiği yerdeki mahkeme, davalının bulunduğu yer mahkemesi veya mağdurun bulunduğu yer mahkemesidir. Bu dava, kusurlu aracın sürücüsüne ve/veya sahibine veya kusurlu aracın trafik sigortacısına karşı açılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası Ne Kadar Sürer?

Araç değer kaybı davası süresi, davanın karmaşıklığına, delil toplama sürecine ve mahkeme takvimine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak, bu tür davaların birkaç ay ile birkaç yıl arasında sürebileceği söylenebilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplaması için avukattan destek talep edebilirsiniz. Ancak, bu hesaplama İzmir'deki avukatlar tarafından yapılamaz, çünkü araç değer kaybı davasında dikkate alınacak olan tutar, bilirkişi raporunda belirtilen tutar olacaktır.

Araç değer kaybı hesaplamasında çeşitli faktörler dikkate alınarak bilirkişiler tarafından bir değerlendirme yapılır. Bu hesaplama yapılırken dikkate alınan parametreler şunlardır:

  • Aracın üretim yılı ve trafiğe çıkış tarihi
  • Aracın markası ve modeli
  • Kaza sırasında aracın kilometre değeri (araç değer kaybı davasında kilometre sınırı kaldırılmış olsa da, bu hesaplamada önemli bir faktördür)
  • Kazadaki kusur oranı
  • Kazanın niteliği ve aracın kaza geçmişi
  • Aracın piyasa değeri

Bu faktörler göz önünde bulundurularak araç değer kaybı hesaplaması bilirkişiler tarafından yapılabilir. Ancak, İzmir'de araç değer kaybı hesaplaması yaptığını iddia eden kişilere güvenilmemelidir. Araç değer kaybı hesaplaması, bilirkişi raporu ile desteklendiğinde geçerli olacaktır.

Araç Değer Kaybı Sorgulama

İkinci el araç piyasasında, araç değer kaybı önemli bir konu. Hem satıcılar hem de alıcılar için bu durum büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, ikinci el araç satın alırken aracın hasar geçmişini sorgulamak oldukça önemli.

Araç hasar kaydı veya değer kaybı sorgulaması için tramer kaydını almanız yeterlidir. Kendi adınıza kayıtlı araçların tramer kayıtlarını E-devlet üzerinden alabilirsiniz. Ancak, satın almak istediğiniz aracın tramer kaydını sorgulamanız gerekecektir.

5664 numarasına kaza geçmişi sorgulaması yapmak için telefonunuzdan SMS gönderebilirsiniz. Gönderilecek SMS içeriği şu şekildedir:

  • Aracın hasar kaydını öğrenmek için aracın plakasını veya şasi numarasını boşluksuz yazıp 5664’e gönderebilirsiniz.
  • Detaylı araç değer kaybı sorgulaması için DETAY yazıp bir boşluk bırakarak aracın plakasını veya şasi numarasını boşluksuz yazıp 5664’e göndermeniz yeterlidir.
  • Hasar sonrası değişen parçalar hakkında bilgi almak için PARCA yazıp bir boşluk bırakarak aracın plakasını veya şasi numarasını boşluksuz yazıp 5664’e gönderebilirsiniz.
  • Kaza tespit tutanağını almak için TUTANAK yazıp bir boşluk bırakarak aracın plakasını veya şasi numarasını boşluksuz yazıp 5664’e göndermeniz gerekmektedir. Bu mesajı gönderdiğinizde size kaza tespit tutanağı iletilecektir.

Araç Değer Kaybı Davası Görevli Mahkeme ve Yetkili Mahkeme

Araç değer kaybı davaları genellikle tüketici mahkemelerinde veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülür. Asliye ticaret mahkemesi; dava konusunun değerine veya miktarına bakılmaksızın ticari davalara ve ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli özel bir mahkemedir

Araç Değer Kaybı Davası Masrafları

Araç değer kaybı davası açmak, belirli masraflar gerektirebilir. Bu masraflar arasında avukat ücretleri, yargılama masrafları ve gerekirse uzman görüşleri için ödenecek ücretler bulunabilir. Bu masrafların detayları, davanın karmaşıklığına ve süresine bağlı olarak değişebilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama ve Şartları

Araç değer kaybı hesaplama işlemi, aracın piyasa değerinin belirlenmesini içerir. Bunun için genellikle aracın hasar öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırılır. Ayrıca, araç değer kaybı davası açabilmek için belirli şartların sağlanması gerekebilir. Bu şartlar, genellikle mahkeme tarafından belirlenir ve davaya ilişkin kanunlara göre değişebilir.

Araç Değer Kaybı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı başvurusu yapmak için öncelikle bir avukattan destek almanız önemlidir. Avukatınız, başvuru sürecini sizin adınıza yönetecek ve gerekli belgeleri hazırlayacaktır.

Araç Değer Kaybı Davası Zamanaşımı Süresi

Araç değer kaybı davası için belirlenen zamanaşımı süresi, genellikle kazanın meydana geldiği tarihten itibaren başlar. Bu süre, yargılama sürecinin uzunluğuna bağlı olarak değişebilir ve belirli yasal süreler içinde dava açılması gerekebilir.

Sonuç olarak, araç değer kaybı davası açmak karmaşık bir süreç olabilir. Bu nedenle, bir avukattan destek almak ve süreci doğru bir şekilde yönetmek önemlidir. Uzman bir avukatın rehberliğinde, haklarınızı korumak ve kaybettiğiniz değeri tazmin etmek için adımlar atabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Başvuru Dilekçesi Örneği

………………………………..SİGORTA A.Ş.
(Hasar Servisne)
 

             ........  Adına kayıtlı,……………Sigorta A.Ş’ye Sigortalı 34 XX 34  Plaka sayılı  Araç  Atatürk   Bulvarı üzerinde seyir halinde iken, adıma kayıtlı 01 XXX 01 plaka sayılı araca çarpması sonucu maddi  hasarlı  kazaya sebebiyet vermiştir. Aracımın bakım ve onarımı ilgili sigorta şirketi tarafından giderilmiştir. Ancak değer  kaybına ilişkin ödeme yapılmamıştır. Bu kazada 01 XXX 44   plakalı araç tam kusurlu  bulunmuştur.
             Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydıyla; aracımda meydana gelen  xxxx.00-TL Tutarındaki  değer kaybının aşağıdaki  hesap numarama gönderilmesini ve mağduriyetimin giderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

               İSİM SOYİSİM
TC  NO:........................

GSM                       :
Adres                      :
Hesap bilgileri        :
Hesap Sahibi           :
 

EKLERİ:
1- Kaza Tespit tutanağı,

2- Kazaya ilişkin fotoğraflar,

3- Hasar Fatura sureti

4-  Aracının ruhsat fotokopisi

 

 

NOT   1-Çarpan  aracın Sigorta Şirketine Gönderilecektir.
           2-Ödemeye  itiraz edilirse Sigorta Takime Başvurulabilir..

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

Araç Değer Kaybı Avukatı Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

İster sürücü ister yolcu olun, yaralanmalarınız için tazminat talep etme hakkınız olabilir. Kişisel yaralanma talebinde bulunmak istiyorsanız, bir hukuk uzmanından tavsiye almalısınız. Motor kazalarından kaynaklanan kişisel yaralanmalara maruz kalan kişilere yardım etme konusunda uzmanlaşmış bir avukat araç değer kaybı avukatı olan Avukat Merve KOLMAN'ı arayabilirsiniz.

Kısacası hayır. Yine de tam bir tazminat talebi ile başarılı olabilirsiniz.

Yaralanan yolcular, hatalı olan sürücüye karşı talepte bulunma hakkına sahiptir. Bu, seyahat ettikleri arabanın sürücüsü anlamına gelebilir. Birden fazla sürücü hatalıysa, her birine karşı hak talebinde bulunabilirler.

Yasa, yolcuların ve sürücülerin emniyet kemeri takması gerektiğini ve bunun yapılmamasının cezai takibatla sonuçlanabileceğini söylüyor.  Emniyet kemerleri, yolda hayat kurtarmanın en basit ve en etkili yollarından biridir. Ancak, bir trafik kazası geçirmişseniz ve kaza sizin hatanız değilse, emniyet kemeri takılmaması tazminat talep edemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ancak tazminatınız büyük olasılıkla azalacaktır.  %25'lik bir azalma tipiktir.

İlk olarak, kazanın gerçekten sizin hatanız olup olmadığını düşünün. Bazen suçun nerede olduğu tam olarak belli değildir ve hatta ilgili taraflar arasında paylaşılabilir. Bir avukat, sorumlu tutulabileceğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır.

Kısmen sorumlu olsanız bile, yine de araç değer kaybı tazminatı talep edebilirsiniz.

Bisikletçilerin sigorta yaptırması gerekmez, bu da bisikletçi yoksa bir kaza için hatalı olmaları durumunda üçüncü taraf çevrim sigortası büyük olasılıkla kendi sigortanızla talep etmeniz gerekecektir.

Sorumluluk ile ilgili olarak, uzmanlığımızı ve deneyimimizi %100 sorumluluk sağlamak için veya davanın gerçekleri konusunda mümkün olduğunca yakın bir şekilde bakacağız. Karşı taraf hatalıysa ancak bunun da sizin hatanız olduğunu iddia ederse, ‘katkı ihmali ’ için bir talepte bulunurlar. Davacının birincil taleplerini kanıtlarla kanıtlaması gibi, kısmen suçlanacağınızı göstermek için kanıt sunmak davalıya bağlıdır. Eğer başarılı olurlarsa, suçlamanın katkısını yansıtmak için nihai tazminat miktarı yüzde olarak azaltılır.

Bisikletçilerin getirdiği iddialara karşı katkıda bulunan ihmalin ortaya çıkması yaygındır.  Örnekler kırmızı bir ışıkta geçmek, karanlıkta reflektör kullanmamak ve sinyalsiz dönmek olabilir.

Bir davacının kafa veya yüz yaralanmalarını sürdürdüğü ve kask takmadığı durumlarda, sigortacılar ve avukatları genellikle katkı ihmali için% 25'e kadar talepte bulunacaklardır, ancak yasanın bu gelişen alanında sık sık başarılı olamayacaklar.