📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

17 Şubat 2024

İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Avukatı boşanma davalarında müvekkilinin savunmasını en iyi şekilde yaparak, müvekkilinin boşanma isteklerini en hızlı şekilde yerine getirir. Tazminat, nafaka ve velayet gibi müvekkilin hukuki isteklerine en iyi çözümleri sunar.

Boşanma davaları ikiye ayrılmaktadır: Anlaşmalı boşanma ve Çekişmeli boşanma. Bu alanlarda uzmanlaşmak için yıllar süren çalışma ve pratik deneyim gerekmektedir. Bir avukat, teorik bilgisini pratikte uygulayarak kendisini geliştirmeli ve uzmanlaşmalıdır. Uzmanlık, sürekli azimli çalışma ve tecrübenin sürekli yenilenmesiyle elde edilir.

İzmir Boşanma Avukatı, İzmir En İyi Boşanma Avukatı, Boşanma Avukatı İzmir

İzmir’de Boşanma Avukatı

Boşanmanın tüm yönlerinde size yardımcı olabiliriz:

Boşanma Davası Avukatı İzmir

İzmir'de boşanma davalarının diğer illere göre daha uzun sürdüğü gözlemlenmektedir, bu da adliyelerin yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Boşanma sürecinde size doğru iletişim kurarak davanızı titizlikle takip edecek ve en kısa sürede haklarınızı koruyarak boşanmanızı sağlayacak bir avukat seçmek önemlidir. Bu nedenle, boşanma davası avukatınızın uzmanlık alanı olan boşanma konusunda deneyimli olması gerekmektedir. Uzmanlık, hukuk alanında yüksek lisans derecesi alarak kazanılır. Boşanma davaları, kişinin hayatına doğrudan etki eden, psikolojik olarak zorlayıcı ve avukatlar için yoğun emek gerektiren davalar arasındadır. Dolayısıyla, boşanma davası hukuki sürecinizi en iyi şekilde yöneteceğine inandığınız bir boşanma avukatıyla çalışmanız önemlidir.

İzmir'de faaliyet gösteren Avukat Merve Kolman, boşanma davalarında anlaşmalı ve çekişmeli boşanma süreçlerinde tazminat, nafaka, velayet ve mal rejiminin tasfiyesi gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.İzmir Boşanma Avukatı

İzmir Boşanma Mal Paylaşımı Davaları

Boşanma avukatlarımız, boşanma mal paylaşımı aşamasında anlaşma sağlama sürecinde size rehberlik edecektir. Çoğu durumda, arabuluculuk aracılığıyla boşanma anlaşması konusunda size gönüllü olarak yardımcı olabileceğiz, bu da size zaman, para ve stresten tasarruf etmenizi sağlayacaktır.

Boşanmanın bir parçası olarak mali anlaşma kapsamında dikkate alınan varlıklar şunları içerir:

  • Aile evi ve diğer herhangi bir mülk
  • Tasarruflar ve yatırımlar
  • Ortak banka hesapları
  • Araçlar
  • Ortak sahip olunan iş varlıkları
  • Emeklilikler

Boşanma Sürecinde Çocuklar İçin Düzenlemeler

Çocuklarınızla ilgili karar vermek, boşanma sürecinde çözülmesi gereken en tartışmalı konulardan biridir. Bu süreci mümkün olduğunca dostça hale getirmenize yardımcı olacağız, ki bu nihayetinde çocukların ve ebeveynlerin en iyisidir.

Size çocuklarınızın yaşayacağı yer konusunda, her bir ebeveynin çocuklarıyla ne kadar temas edeceği konusunda ve finansal olarak nasıl desteklenecekleri konusunda anlaşmanıza yardımcı olacağız.

Anlaşmalı Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Çoğu boşanma davası mahkemeye gitmez. Bunun yerine, sorunları müzakere yoluyla, avukatlarınız aracılığıyla veya arabuluculuk, işbirlikçi hukuk veya tahkim yoluyla çözmenin en iyisi olduğunu düşünüyoruz. Her ilişki farklı olduğu için her aileye uygun tek bir seçenek yoktur. Ancak, anlaşmalı boşanma genellikle mahkemeye gitmekten daha hızlı, daha ucuz ve daha az çekişmeli olduğu için ve çok daha yüksek bir başarı oranına sahip olduğu için daha iyidir.

En yaygın seçenek aile arabul uculuğu sürecidir, bu süreç, ayrılık ve boşanma konusunda çözüm bulma yolunu yapıcı ve destekleyici bir şekilde keşfetmenize yardımcı olur. Boşanma avukatlarımız, çiftler arasında karşılaşılan tüm konular üzerinde anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olan, anlaşamadığınız konuları belirlemenize ve bir anlaşmaya varmanıza yardımcı olacaktır.

Her aile benzersizdir ve ilk danışmanlığınızda, durumunuzu tartışacak ve sizin ve istediğiniz sonucunuzun en önemli olduğu şeyleri belirleyeceğiz. Sizlere yasalar hakkında ve istediğiniz sonuçları nasıl elde edebileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunacağız. Ön evlilik veya son evlilik anlaşmanız varsa, bunu gözden geçirmemiz gerekecektir.

Aile birliğinin varlığını devam ettirme amacı taşıyan Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre anlaşmalı boşanma hususu da belli başlı şartlara bağlı tutulmuştur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166/II maddesinde düzenlenen anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için şu şartların varlığı gerekmektedir:

  • Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalı,
  • Eşlerin birlikte başvurması,
  • Hakimin tarafları bizzat dinlemesi,
  • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hususların protokole bağlanması.

Hangisini seçerseniz seçin, sizin adınıza müzakerelerde kararlılıkla bulunacağımızdan emin olabilirsiniz. Boşanma mahkemeye giderse, deneyimli avukatlarımız sizi sıkı bir şekilde temsil edecek ve müvekkillerimize mükemmel, başarılı sonuçlar elde edeceğiz. 

Çekişmeli Boşanma Davası Hakkında Genel Bilgiler

Çekişmeli boşanma davası, yine eşlerden en az birinin boşanma isteği doğrultusunda açılan, boşanma ve sonuçlarının protokolle değil, kusur oranları değerlendirilerek tesis edilen mahkeme kararı ile düzenlendiği dava türüdür. Çekişmeli boşanmada eşler arasında boşanma iradesi bakımından bir ortaklık olmayabilir. Eşlerden yalnızca biri boşanmayı istiyor olabilir ya da her ikisi de boşanmayı istiyor olsa da taraflar daha az kusurlu ya da kusursuz olduğunu düşünüyor olabilir.

Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun süren, evlilik birliğinin temelinden sarsılması gibi genel ya da zina gibi özel sebeplerle açılabilen bir davadır. Anlaşmalı boşanma davasının aksine çekişmeli boşanma davasında kusur araştırılmakta, mahkeme kusurun kimde olduğunu tespit etmek için araştırmalar yapmakta, tanıkların bilgi ve görgüsüne başvurulabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 166’inci maddesinde genel boşanma nedenlerinden biri olarak evlilik birliğinin sarsılması düzenlenmiştir. Şayet evlilik birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin sürdürülmesi eşlerin kendilerinden beklenmeyecek derecede güçleşmişse, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Davacının kusuru daha ağır olursa, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Hakkın kötüye kullanılması halinde, evlilik birliliğin devamının davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yararı kalmamışsa, boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüşse, eşlerin boşanma için birlikte başvurması (anlaşmalı boşanma) veya eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu durumda hakimin boşanma kararı verebilmesi için tarafları bizzat dinlemesi şarttır. Hakim, eşlerin ve çocukların menfaatlerini dikkate alarak eşler arasındaki anlaşmada gerekli gördüğü takdirde düzeltme yapabilir.İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye En İyi Boşanma Avukatı

Çekişmeli Boşanma Davası ile Anlaşmalı Boşanma Davası Farkları

Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları, boşanma sürecinde çiftlerin izleyebileceği iki farklı yol sunar. Bu iki tür boşanma davası arasında temel farklar aşağıda belirtilmiştir:

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Temel Dayanak:

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanır. Eşler arası mutabakat esastır. İhtilaflı herhangi bir husus olmamalıdır.

Temel Dayanak:

TMK m. 161 ile 166 arasında sayılan genel ve özel sebeplere dayanmalıdır.

Gereken Belgeler:

Dava dilekçesi ekine protokol konulur.

Gereken Belgeler:

Davaya deliller sunulur.

Evlilik Süresi Şartı:

Nikahtan itibaren 1 yıl geçmiş olması halinde açılabilir.

Evlilik Süresi Şartı:

1 günlük evlilikte dahi çekişmeli boşanma açılabilir.

Duruşma ve Onay Süreci:

Eşler bir sefer duruşmaya çıkarak hakim huzurunda anlaşmalı boşanma protokolünü onaylarlar.

Protokol hükümleri hakim tarafından onaylanırsa karara aynen geçer.

Duruşma ve Onay Süreci:

Eşlerin mahkeme huzuruna çıkmalarına gerek olmaz.

Mahkemece kusur belirlemesi yapılır ve ihtilaflı tüm meseleler ile ilgili (tazminat, nafaka, velayet gibi) hüküm verilir.

Süre:

Anlaşmalı boşanma genellikle tek celsede gerçekleşir ve ortalama 1 ay içinde kesinleşir.

Süre:

Ortalama 18 ay civarında bir sürede neticelenir. Kesinleşmesi istinaf ve temyiz aşamalarına başvurulmuşsa 3 yıla kadar uzayabilir.

İzmir Boşanma Avukatı Ücreti

Boşanma davası ücreti, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde her yıl belirlenen asgari miktar üzerinden hesaplanır. Bu çerçevede, boşanma avukatı ücretleri, asgari tutarın altında olmamak şartıyla avukat ve müvekkil tarafından serbestçe belirlenir. Ayrıca, il barolarının yıllık olarak yayımladığı tavsiye edilen ücret tarifeleri de boşanma davası ücretinin belirlenmesinde bir rehber niteliği taşır. İzmir Boşanma Avukatı dosyaya harcayacağı mesai, dosyanın durumuna göre bir ücret takdir edecektir. Bu sebeple kesin bir ücret takdir etmek mümkün değildir. Dosyanızla ilgili ücret bilgisi almak için boşanma avukatı ile iletişime geçmelisiniz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

İzmir Boşanma Avukatı Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma, bir evliliğin yasal olarak feshedilmesi (bitmesi) sürecidir.

Boşanmanın kendisi, sizinle eşiniz arasındaki finansal ilişkiye son vermez. Evlilik sona erdiğinde mal ve varlıkların nasıl bölüneceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir karar olan bir mali çözüme ulaşmalısınız.

Çocukların dahil olduğu yerlerde, nerede ve kiminle yaşadıkları, iletişim ve mali destek dahil olmak üzere düzenlemeler yapılması gerekecektir. Çocuk meseleleri de boşanmadan ayrı olarak ele alınmaktadır.

1. Boşanma için uygun olduğunuzu kontrol edin.

2. Ortak bir başvuru yapmak isteyip istemediğinize veya kendi başınıza mı yapmak istediğinize karar verin.

3. Yazılı bir dilekçe ile yetkili aile mahkemesine başvurulur

4. Koşullu Bir Karar için başvurun.

5. Mahkeme, Koşullu Bir Kararın tarihini doğrulayan bir Yetki Belgesi verir.

6. Nihai Karar için başvurun.

7. Mahkeme tarafından Nihai Karar verilir.

İzmir'de ortalama olarak boşanma süreci iki ila sekiz ay arasında sürer. Bu, para, mal ve çocuklarla ilgili konuları çözme ihtiyacını içerir.

Eğer hakim herhangi bir sebeple boşanma davasını reddetmişse ve ret kararı kesinleştikten itibaren üç yıl boyunca her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Tek taraflı boşanma iradesinin sunulması ile boşanma kararı verilmez. Boşanmaya karar verebilmesi için boşanmak istenen eşin kusurunun bulunması gerekir, aksi takdirde boşanma kararı verilemez. Bunun dışında eşlerden birinin kusuru olmadan boşanılması hali anlaşmalı boşanmanın bulunması halinde mümkündür. Mahkemenin boşanma kararını verebilmesi için duruşmada iki eşin de resen bulunması gerekmektedir.


En iyi boşanma avukatı, müvekkilinin hukuki menfaatlerini etkili bir şekilde koruyabilen, müvekkilini derinlemesine anlayan ve dinleyen, güçlü iletişim yeteneklerine ve geniş hukuk bilgisine sahip olan avukattır. İyi bir boşanma avukatı, müvekkilinin davasında etkili bir temsil sağlar ve müvekkilin haklarını en iyi şekilde savunur. En iyi boşanma avukatı, akademik geçmişi güçlü olan avukatın yaptığı işlerle de kanıtlanır ve müvekkilin gereksinimlerini en iyi şekilde karşılar.

Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023 yılında binde 6,63 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2022 yılında 182 bin 437 iken 2023 yılında 171 bin 881 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti.