📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir

Avukat Merve KOLMAN | İzmir Avukat

Hukuki Makaleler

Aile Hukuku dalında uzman olan Avukat Merve Kolman tarafından hukuk blogunda kullanıcılara sunulan faydalı hukuk makaleleri ve içerikleri.

Avukat Merve KOLMAN | İzmir AvukatAile Hukuku dalında uzman olan Avukat Merve Kolman tarafından hukuk blogunda kullanıcılara sunulan faydalı hukuk makaleleri ve içerikleri.
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

17 Temmuz 2024

İzmir Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma ilk duruşmada mahkemenin karara varması ve görülen bu boşanma davasının sonuçlanması anlamına gelmektedir

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

Reddi Miras (Mirasın Reddi) Davası

Reddi miras iki şekilde yapılabilmektedir; bunlardan ilki henüz miras bırakan kişi vefat etmemiş ise miras bırakan ile mirastan feragat sözleşmesi yaparak, ikincisi de ölüm gerçekleşmiş ise reddi miras yapılarak.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

Park Halinde Araca Çarpma Suçu ve Cezası

Park halindeki araca çarpa durumunda Türk Ceza Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan taksirle başkasına ait olan bir eşyaya zarar verme suçu oluşabilmektedir. İlgili suç Türk Ceza Kanunu’nun 151. Maddesinde düzenlenmiştir. Bir kişinin başkasına ait olan bir eşyaya zarar vererek kırmak, eşyayı tahrip etmek ya da kullanılamaz hale getirmek sureti ile yok ederse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

17 Temmuz 2024

Otobüs Kazası Tazminatı

Otobüs kazası tazminatı, kazada zarar görmüş olan yolcuların mağduriyetlerinin hem maddi hem manevi açıdan giderilmesidir. Trafik kazalarının neticesinde yolcu kalıcı hasar almış ise ya da vefat etmiş ise karşı tarafın sigorta şirketinden tazminat alabilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

İzmir İşe İade Davası

4857 sayılı İş Kanunu’nda getirilen düzenlemeler ile iş güvencesi eş değiş ile işçilerin haksız ve kötü bir niyet ile yapılmış olan feshe karşı olarak korunmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda İş Kanunu’nun öngörmüş olduğu şartlar sağlanmaksızın işten çıkartılmış olan ve iş güvencesinde sahip olan işçiler ilgili yasal şartların bulunması halinde işlerine geri iade hakkı kazanmaktadırlar.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

17 Temmuz 2024

Baba Ölmeden Mirasını İstediği Evladına Verebilir Mi?

Baba ölmeden mirasını Türk Medeni Kanunu’nda öngörülmüş olan sınırlara uymak koşulu işe istediği evladına verebilmektedir. Türk Medeni Kanunu’nun izin vermiş olduğu sınırlara tasarruf edilebilir kısım denilmektedir. Bu alan üzerinde miras bırakanın tasarruf özgürlüğü bulunmaktadır. Tasarruf edilebilir kısım saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları haricinde kalan kısımdır. Eş değiş ile saklı paylı mirasçıların saklı pay oranları ihlal edilmediği sürece baba istediği kişiye miras bırakabilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

Miras Kalan Evde Oturma Hakkı

Miras kalan evde oturma hakkı miras ortaklığına dahil olan her mirasçı açısında mevcut olan bir haktır. Hiçbir mirasçı evi tek başına kullanma hakkına sahip olmamaktadır. Mirasçılar miras kalan evin üzerinde elbirliği mülkiyetine dayalı olarak hak sahibi olmaktadırlar, bu sebeple hiçbir mirasçı diğerlerinde ayrı olarak kendisine düşen payı elde edememektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi Davası)

Ortaklığın giderilmesi eski adı ile izale-i şuyu davası bir mala birlikte sahip olan kişilerin bu malın paylaştırılması hususunda anlaşamamaları durumunda söz konusu olmaktadır. Paydaşlar taşınır ya da taşınmaz malın nasıl paylaştırılacağı hususunda anlaşamaz iseler paydaşlardan biri ya da birkaçı mahkemeye başvurarak malın paylaştırılması için dava açabilir. Paydaşın açmış olduğu bu davaya izale-i şuyu davası adı verilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

Evlilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Evlilik nedeniyle işten ayrılma sadece kadın işçiler açısından haklı neden olarak sayılmıştır. Kadının evlenme tarihinin üzerinden bir yıllık sürenin geçmesi ile kadın işçi kanunun kendisine tanımış olduğu bu hakkı kullanamayacaktır. Ek olarak evliliğin resmi nikah ile gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Kanunda düzenlenmiş olan bir yıllık sürenin başlangıcı ise resmi nikahın yapıldığı tarihtir. 

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

İhtiyaç (Gereksinim) Nedeniyle Tahliye Davası

İhtiyaç nedeniyle tahliye davası Türk Borçlar Kanunu’nun 350 ve 351. maddelerinde düzenlenmiştir. Taşınmazı kiraya veren kişi ya da taşınmazı sonradan edinen yeni malik ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açabilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

İş Kanunu İşçi Hakları

4857 sayılı İş Kanunu’nda işçilerin sahip olduğu haklar yer almaktadır. Bir işverene iş sözleşmesi ile bağlı olan ve bir ücret karşılığında çalışan kişiye hukuken işçi adı verilmektedir. İşçi, yazılı bir sözleşme ile çalışmasa da her zaman dava aracılığı ile yasal haklarını arayabilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir? (Borca, Faize ve Yetkiye)

Bir kişinin borcunu ödememesi nedeniyle alacaklı tarafça mahkemeye ya da kanunda öngörülmüş diğer mercilere başvurması gerekir. Kişi alacağını tahsil etmek amacıyla mahkemeye başvurur ve bir mahkeme kararı elde etse bile bu karar ile borçlu rıza göstererek bu borcu ödemezse alacaklı bu aşamada devletin icra organlarına başvurur. İcra organları marifetiyle borçlu ödeme yapmaya zorlanır. Borçlu taraf, borcu olmadığını ya da haksız sebeplerle icra işlemlerinin başlatıldığını düşünüyorsa icra takibine süresi içinde ve usulüne uygun itiraz edebilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

14 Temmuz 2024

Adi Şirket Kuruluş Avukatı

Adi şirket Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Adi şirket iki ya da daha fazla kişinin bir araya gelmesiyle kurulmaktadır. Adi şirketlerin kendi tüzel kişilikleri bulunmamaktadır. Adi şirket ortaklığının borçlarından şirkete ortak olan tüm ortaklar sınırsız bir şekilde ve birinci dereceden sorumludurlar.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Devlet Memuruna Kınama Cezası

Devlet memuruna kınama cezası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kınama cezası, memur aleyhine uygulanacak olan disiplin cezalarından biridir. Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarının uygulanma sebebi, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlama gayesine dayanır. Devlet memurlarının kendilerine bu amaçla emredilen ödevleri yerine getirmemeleri mümkündür. Bu halde disiplin cezalarının muhatabı olurlar.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tahliye taahhütnamesi kiracı tarafın belirlenmiş olan bir tarihte, kiralamış olduğu konutu ya da işyerini tahliye edeceğini bildiren ve icra edilebilir olan bir belgedir. Tahliye taahhütnamesinin yazılı bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir, bu bir geçerlilik şartıdır. Ek olarak tahliye taahhütnamesi kiracı tarafından imzalanmalıdır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması halinde mümkün olabilmektedir. Bu sebebe dayanarak dava açılabilmesi için davalı olan eşin kusurunun bulunmasına gerek olmamaktadır. Lakin davacı olan eşin daha kusurlu olması halinde davalı eşin boşanma davasına itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

İzmir Limited Şirket Kuruluşu Avukatı

Limitet şirketler Türk Ticaret Kanunda tanımlanmış olan şirket türlerinden birisidir. Limited şirketler bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

SGK Tarafından Karşılanmayan Kanser İlaçları İçin Dava ve Hukuki Yollar

Özellikle muadilinin bulunamaması, kanser tedavisinde zorunlu olması gibi sebepler bu ilaçların temin edilmesini zorlaştırır. İlaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmasını isteyen ilgililer, yetkili makamlara başvurarak taleplerini iletirler. Taleplerin karşılanmaması halinde ise dava yoluna gidilmektedir. Bu durum, kanser ilacı davalarını gündeme getirir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Kamulaştırma Bedeli Nasıl Alınır?

Kamulaştırma işlemi yapılırken taşınmaza uygun olarak belirlenen bedel, taşınmaz malikine ödenir. Kamulaştırma işlemine taşınmazlar konu olabileceği gibi kaynak ve irtifak hakları da konu olabilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Herceptin İlacı SGK Davası

Herceptin ilacını SGK’nın karşılaması, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilacın devlet tarafından temin edilmesidir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

11 Temmuz 2024

Keytruda SGK Tarafından Karşılanıyor mu? (2024)

Keytruda kanser ilacı, kanser hastalığının tedavisinde kullanılan akıllı ilaçlardan biridir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmamaktadır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Bornova Avukat

Bornova, İzmir'in gözde ilçelerinden biri olup, burada yaşayan insanların çeşitli hukuki ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçlar arasında kira ve boşanma gibi konular önemli bir yer tutmaktadır. Bu makalede, Bornova'da uzman kira ve boşanma avukatlarının sunduğu hizmetler ve bu hizmetlerin önemi hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Alman Boşanma Kararının Tanıma ve Tenfizi (Anerkennungsklage)

Devletlerin yargı egemenliği ve bağımsızlığı ilkesi gereğince, yabancı ülkede verilmiş mahkeme kararları yalnızca o ülkede hüküm ve sonuç doğuracaktır, kararın verildiği ülke haricinde kendiliğinden etki göstermez, böyle bir zorunluluk da yoktur.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Yaralamalı Trafik Kazası Tazminat Davası

Gerçekleşen trafik kazası sonucunda kazaya karışan araç veya olay yerindeki kişilerde yaralanma söz konusu olabilmektedir. Trafik kazasında yaralanan kişinin maddi veya manevi tazminat talep etme hakkı bulunur.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

Velayet Davası (Velayetin Değiştirilmesi - Kaldırılması)

Velayet, çocuğun menfaatlerinin göz önünde tutulmasını sağlayan bir kurumdur. Türk Medeni Kanunu’nda velayete ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. İlgili düzenlemelere göre velayet kapsamında çocuğun bakım ve eğitim menfaatleri göz önünde bulundurulur. Çocuğun menfaatlerine uygun şekilde karar alma ve uygulama yetkisi, velayet hakkının gereklerindendir. Aynı şekilde çocuğun da velisinin rızasını almaksızın evi terk edememesi, velisinden alınamaması gibi düzenlemeler de velayet kapsamındadır. Bu hakkına halel gelmesine engel olmak isteyen eş, diğer eşe karşı velayet davası açar. Bir aile uyuşmazlığı olan velayet davaları, Aile Mahkemeleri’nde görülür.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

Müteahhitin İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Sorumlulukları

Müteahhidin sorumluluğu, asıl itibariyle inşaat sözleşmelerinde meydana gelmektedir. Müteahhitler, inşaat sektöründe sözleşmeli veya kurumsal yapılarda bulunmak suretiyle görev alabilirler. İnşaat sözleşmelerinin tarafları, arsa sahibi ile müteahhit olmaktadır. Tarafların arasında bulunan inşaat sözleşmesini ihlal edici durumlar, müteahhidin sorumluluğunu doğurur.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

İşyerinde Mobbing (Psikolojik Taciz) ve Hukuki Haklarınız

Mobbing davası, iş yerlerinde karşılaşılan psikolojik tacizlere karşı tarafların başvurduğu hukuki yoldur. Mobbing davası genellikle işveren- işçi arasındaki iş ahlakına aykırılık teşkil eden durumlarda gündeme gelir. Mobbing ile karşılaşıldığında dava sürecine gitmenin yanı sıra devlet tarafından hayata geçirilmiş olan önlemlere de başvurulabilir. Bu süreçte ALO 170 hattı üzerinden çalışanlara destek verilmesi öngörülmüştür. Bununla birlikte kişiler, yargı yoluna da başvurabilirler. Böylece mobbing kaynaklı maddi yahut manevi zararlarının giderilmesini de talep edebileceklerdir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Etme

Kaza tespit tutanağı, araçların karıştığı kazalarda kazaya ait detayların tespit edilmesini sağlar. Kazanın meydana geliş şekli ve hasar tespiti yapılır. Maddi hasarlı trafik kazalarında kolluk gücüne gerek kalmadan taraflarca tutanak tutulabilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

Kamulaştırma Bedeli Davaları (Tespit ve Tescil)

Kamulaştırma, devlet tarafından kamu yararına yönelik olarak gerçekleştirilen bir işlemdir. Kamulaştırma işlemi ile özel mülkiyete tabi bir taşınmaz, idareye ait olur. Burada taşınmazın bedelsiz bir şekilde özel mülkiyetten idarenin mülkiyetine geçmesi söz konusu değildir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

AYM Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, kişilerin hak ihlali iddiasıyla başvurabileceği bir denetim yoludur. Bireysel başvuru ile kamu gücünü haiz kişi ve kurumların sebebiyet verdiği hak ihlallerinin denetlenmesi amaçlanır. Bu denetim yolu, 2012 yılından itibaren hayatımızdadır. 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla hak ihlalleri, anayasal yargı denetimi ile sonlandırılmaya çalışılmaktadır. Böylece hak ihlali iddiası ile “herkes” Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunabilecektir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Ayıplı Mal (Hatalı Ürün) Aldığımızda Ne Yapmalıyız?

Ayıplı mal satışı, günlük hayatta sıklıkla rastlanan sorunların başında gelmektedir. Özellikle tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arası satışlarda ayıplı mallar ile karşılaşılabilmektedir. Bu soruna ilişkin Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. Böylece satış işleminin taraflarına göre ilgili kanun uyarınca satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanacaktır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

Kilometresi Düşürülmüş Araç Davası

Araç kilometre düşürme davası, genellikle ikinci el otomobil satışlarında gündeme gelmektedir. İkinci el araç alımlarında satıcılar, kilometrelerde hileye başvurabilmektedir. Bunun sebebi satış bedelinin yüksek belirlenmesidir. Bu durum tespit edildiğinde sözleşme kapsamında ayıplı ifa gündeme gelmektedir. Hileye maruz kalan tarafın mağduriyetinin giderilmesi için seçimlik haklara başvurması mümkündür. Bu bağlamda araç kilometresinin düşürülmesi sebebiyle dava açılarak mağduriyet giderilebilmektedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

İzmir Ayıplı Araç Avukatı

Ayıplı araç satın almak, tüketiciler için ciddi maddi kayıplara ve mağduriyetlere neden olabilir. Bu durumda haklarınızı savunmak ve tazminat talep etmek için bir ayıplı araç avukatına başvurmanız gerekebilir. Ayıplı araç avukatı, hukuki sürecin başından sonuna kadar size rehberlik eder ve haklarınızın korunmasını sağlar.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

Menemen Avukat ve Hukuk Bürosu

Menemen'de bir avukata ihtiyacınız olduğunda, doğru avukatı seçmek büyük bir fark yaratır. Bu makalede, Menemen avukatlarının sunduğu hizmetler, uzmanlık alanları ve bir avukat seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında kapsamlı bilgi bulacaksınız.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

8 Temmuz 2024

İzmir Boşanma Avukatı Tavsiye

İzmir'de boşanma sürecinde doğru avukatı seçmek, hayatınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Boşanma davaları karmaşık ve duygusal olarak zorlayıcı olabilir, bu yüzden doğru avukat seçimi çok önemlidir. Bu makalede, İzmir'de en iyi boşanma avukatını nasıl bulacağınızı ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

28 Haziran 2024

İzmir Boşanma Avukatı Ücretleri

Bir ilişkinin sonunu düşünmek hoş değil, ancak günümüzde evliliklerin yaklaşık %32'si boşanmayla sona erdiğinden, İzmir'de 2024'de boşanmanın ortalama maliyetinin 52.500 TL olduğunu ve enflasyonla birlikte bu maliyetin giderek arttığını bilmekte fayda var.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

13 Haziran 2024

İzmir Çekişmeli Boşanma Avukatı

İzmir çekişmeli boşanma avukatı hakkında detaylı bilgiler, çekişmeli boşanma süreçleri, yasal haklar ve avukat seçiminde dikkat edilmesi gerekenler. İzmir'de uzman boşanma avukatı arayanlar için rehber niteliğinde bir makale.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

15 Haziran 2024

İzmir Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Boşanma, hayatın zorlu süreçlerinden biridir ve bu süreci mümkün olduğunca sorunsuz ve hızlı atlatmak herkesin isteğidir. İzmir anlaşmalı boşanma avukatı, çiftlerin boşanma sürecini daha az sancılı ve daha hızlı bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olur. Bu makalede, anlaşmalı boşanmanın ne olduğunu, sürecin nasıl işlediğini, İzmir'de anlaşmalı boşanma avukatı seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bu süreçte size nasıl yardımcı olabileceğini ayrıntılı olarak ele alacağız.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

26 Mayıs 2024

İzmir Nafaka Avukatı

İzmir nafaka avukatı olarak, nafaka konusunda yaşanan uyuşmazlıkların en iyi şekilde çözümü için 10 yıldan fazla tecrübeli avukatlarımızla hukuki destek sağlıyoruz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

16 Mayıs 2024

Boşanma Davası Ev Tahsisi (Paylaşımı)

Boşanmayı düşünen çoğu insan için en önemli endişelerden biri aile evinin durumudur. Kendi ve çocuklarınızın nerede yaşayacağı veya evinizi satmak zorunda kalıp kalmayacağınızı düşünebilirsiniz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

28 Haziran 2024

İzmir'de Boşanma Yoluna Nasıl Gidilir?

Boşanma uzun ve zorlu bir süreç olabilir ve başlamadan önce ne bekleyeceğinizi bilmek önemlidir. Bu sayfada, İngiltere ve Galler'de boşanmanın tipik olarak ne kadar sürdüğünü ve sürecin uzunluğunu etkileyebilecek bazı faktörleri tartışıyoruz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

2 Mayıs 2024

Tereke Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası, miras bırakanın malvarlığını konu alır. Malvarlığı aktifleri ve pasifleri yani varlıklar ve borçlar ile bir bütündür. Miras bırakandan mirasçılara geçen mal varlığı da aktif ve pasifler ile birlikte intikal eder. Bu sebeple net malvarlığının belirlenmesi ve korunmasına ihtiyaç duyulabilir. Böyle bir durumda terekenin tespiti davası açılmaktadır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

28 Nisan 2024

Şufa (Önalım) Hakkı Davası

Şufa( önalım) davası, önalım hakkının kullanılacağı durumlarda meydana gelir. Bunun sebebi, önalım hakkının dava dışında kullanılmasının mümkün olmayışıdır. Önalım hakkı, devir hakkını kısıtlayan bir durumdur. Kullanılacak olan önalım hakkı, sözleşmeden veya kanundan kaynaklanıyor olabilir. Önalım hakkı, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu tarafından düzenlenmiştir. Sözleşmeden doğan önalım hakkında ise taraflar kendi aralarında anlaşarak önalım hakkı tanırlar. Önalım hakkının kullanılması ve malike tanıdığı yetkiler bakımından kanundan veya sözleşmeden doğması hususunda bir ayrım yapılmaz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Haziran 2024

Memura Verilebilecek Disiplin Cezaları

Memura verilebilecek disiplin cezaları için temel mevzuat Devlet Memurları Kanunu’dur. Devlet Memurları Kanunu’na göre memur, asli ve sürekli kamu hizmeti ile görevlendirilmiş kişidir. Bu kamu hizmetleri Devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından genel idare esaslarına göre yürütülmelidir. Bu şartlar sağlandığı takdirde hizmeti ifa ile görevli kişiler Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur sayılır. Bu kişilerin yanı sıra genel politika tespiti, araştırma, plan, program, yönetim ve denetim işleriyle görevli veyahut yetkili kişiler de memur sayılmaktadır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

9 Haziran 2024

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi

On yıllık kiracının tahliyesi, konut ve çatılı iş yeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi hallerinden biridir. Konut ve çatılı iş yeri kira ilişkilerinde Türk Borçlar Kanunu, hükümlerinde ağırlıklı olarak kiracıyı koruma altına almıştır. Bu sebeple ilişkinin sona ermesi için genel itibariyle kiracının iradesi esas alınmıştır. Kiracının belirli süreli sözleşmelerde on beş gün önceki bildirimi aranmış aksi takdirde sözleşmenin bir yıl daha uzatılmış sayılacağı düzenlenmiştir. Bildirim ile sona erdirme hakkının bir diğeri ise kiraya verene tanınmıştır. Bu da on yıllık uzama süresi sonunda kullanılabilecek bir haktır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

2 Mayıs 2024

Evlilik Sözleşmesi (Mal Rejimi Sözleşmesi) Nedir?

Evli veya henüz evlilik aşamasında olan çiftlerin boşanma durumunda evlilik birliği içinde edindikleri malların ne şekilde paylaşılacağının belirdiği sözleşmedir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

24 Mart 2024

Miras Paylaşımı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Miras bırakanın vefatının ardından mirasçılar arasında miras paylaşımı gündeme gelmektedir. Mirasçılar miras paylaşımı konusunda anlaştığı takdirde anlaşmalı miras paylaşımı söz konusu olurken mirasçılar anlaşamadığı takdirde yargısal miras paylaşımı söz konusu olmaktadır. Yargısal miras paylaşımında her mirasçı mirasın yargı eliyle paylaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

2 Mayıs 2024

Yeni Malikin İhtiyacı Nedeniyle Tahliye Davası Nedir?

Yeni malik, taşınmazın maliki olduğu tarihten itibaren 1 ay içinde kiracıya tahliye talebini yazılı olarak bildirmelidir. Tahliye davası için 6 ay bekler.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

24 Mart 2024

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir?

Veraset ilamı, mirasçılık belgesi olarak da bilinen bir belge türüdür. Bu belge sayesinde kişilerin mirasçılığının tespiti sağlanabilmektedir. Mirasçılar, miras bırakanın ölümü ile terekedeki mal ve hakları iktisap ederler. Kanunen kazandıkları bu mal ve haklar üzerinde tasarrufta bulunmaları için veraset ilamı almaları gerekir. Böylece hem mirasçılık sıfatları ispatlanmış hem de tereke üzerindeki tasarruf yetkileri kazanılmış olacaktır.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

2 Mayıs 2024

Kira Ödemeyen Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Türk Borçlar Kanunu'na göre, kira ödemeyen kiracının tahliyesi için iki haklı ihtar gereklidir. Ancak, tahliye için ilgili kira yılının bitiminden itibaren 1 ay içinde dava açılmalıdır ve ihtarlar yazılı olmalıdır. Aksi takdirde, iki haklı ihtarla tahliye süreci geçersiz olabilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Mayıs 2024

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Tahliye davası, kiracının kiralananı boşaltması talebi ile açılan dava türüdür. Tarafların iradesi sonucunda kurulmuş olan kira ilişkisi, yine tarafların iradesi ile son bulur. Kira ilişkisinin devamı hususunda tarafların iradelerinin uyuşmaması mümkündür. Bu halde yargı yoluna başvuru durumu ortaya çıkar. Kira ilişkisinin hakim tarafından sona erdirilmesi talep edilir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Av. Merve Kolman

29 Mayıs 2024

Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası

Aldatma durumunda boşanma sebebi doğar. Aldatılan eş, aldatma sebebiyle altı aydan başlayarak beş yıl içinde dava açabilir, affeden tarafın dava hakkı yoktur.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.