📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

27 Şubat 2024

Miras Avukatı

Miras Avukatı Merve KOLMAN, mirasın etkili bir şekilde yönetimi ve idaresine odaklanarak bunların duyarlılıkla ve hızlı bir şekilde ele alınmasını sağlar. Birisi vefat ettiğinde, vasiyetin paydaşları veya vasiyet yoksa bir sonraki derece yakını önemli görevlere sahiptir. Süreçte sizi yönlendirmekte size yardımcı olabiliriz.

Miras Hukuku Davaları

Miras, bir kimsenin ölümünden sonra aktif ve pasifleriyle birlikte tüm malvarlığının mirasçılara geçmesini ifade etmektedir. Miras bırakanın ölümünden önce yaptığı tasarruflarla mirasçıların miras paylarını almasını engelleyebileceği durumlar veya ölümünden önce yaptığı ölüme bağlı tasarrufların iptalini gerektiren nedenler mevcut olabilir. Bu durumda, miras bırakanın saklı payları aşan bir şekilde tasarruf etmesi, yani mirastan mal kaçırma söz konusu olur ve bu durumda mirasçılar tarafından tenkis davası açılabilir. Kanun, bu tür davaları "tenkis davası" başlığı altında düzenlemiştir. Ancak, tenkis davası açmadan önce, davayı açacak mirasçının saklı paylı mirasçı olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Çünkü saklı paylı mirasçı olmayan biri tarafından açılan tenkis davası reddedilecektir.

Saklı paylı mirasçılar, Türk Medeni Kanunu'nda ve eski Türk Medeni Kanunu'nda farklı şekillerde düzenlenmiştir. Bu nedenle, miras bırakanın ölüm tarihi esas alınarak kimlerin saklı paylı mirasçı olduğunun belirlenmesi gerekmekte ve miras davası bu sonuca göre açılmalıdır. Türk Medeni Kanunu'na göre saklı paylı mirasçılar; sağ kalan eş, miras bırakanın alt soyu ile ana ve babasıdır.

Büromuz, miras hukuku alanında geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır. Miras hukukunu konu alan her türlü dava takibini gerçekleştirir ve danışmanlık hizmeti sağlar. Aşağıda yer alan hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Vasiyetname Hazırlanması
 • Miras Sözleşmeleri
 • Mirastan Feragat Sözleşmeleri
 • Miras Taksim Sözleşmeleri
 • Vasiyetnamenin İptali Davaları
 • Tenkis Davaları
 • Veraset İşlemleri
 • Mirasın Reddi ve Mirasın Reddinin İptali Davaları
 • Miras Sebebiyle İstihkak Davaları
 • Tereke Tespiti Davası

Bu hizmetler aracılığıyla, müvekkillerimizin miras hukukuyla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak ve haklarını korumak için çaba sarf ediyoruz.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

Miras Avukatı Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Miras avukatı, miras hukukundan kaynaklanan tüm dava ve anlaşmazlık konularında hukuki destek sunan bir avukattır. Bu alanda uzmanlaşmış, miras davaları ve miras hukukuyla ilgili hizmet veren avukatlar genellikle uygulamada 'miras avukatı' olarak bilinir.

Türk Medeni Kanunu'nun 495-682. maddeleri arasında, miras hukuku detaylı bir şekilde düzenlenir. Bu maddeler, bir kişinin vefatıyla geride bıraktığı mal varlığının mirasçılara geçişini ve mirasçılar arasındaki paylaşımını açıklar. Bu konularda ortaya çıkan anlaşmazlıklar genellikle 'miras davası' olarak adlandırılır.

Türkiye Barolar Birliği'ne üye avukatlar, çalışma alanları konusunda spesifik bir sınırlamaya tabi değildir. Türk Hukuku'nda avukatlar genellikle her türlü davada vekillik görevi üstlenirler. Ancak, hukuk biliminde uzmanlaşma eğilimi, avukatların belirli alanlarda uzmanlaşmalarına neden olur. Belirli konularda uzmanlaşmış avukatlar, hizmet kalitelerini korumak amacıyla uzmanlık alanlarında daha fazla dava üstlenme eğilimindedir.

Miras hukuku avukatı, miras hukukuyla ilgili tüm davalarda, anlaşmazlıkların çözümünde, miras hukuku sözleşmelerinde ve ölüme bağlı tasarruflarda uzmanlaşmış bir vekildir.

Miras avukatı, miras hukukuyla ilgili her türlü sorunda müvekkilinin yanında duran, karşılıklı çekişmelerde sağladığı doğru analizlerle riskleri belirleyen ve müvekkilinin hak kaybını önlemek için çaba harcayan bir hukuki danışman ve avukattır. Yani, mirasla ilgili karışıklıklarda dostça bir rehber olarak görev yapar, müvekkilinin çıkarlarını koruma konusunda elinden gelenin en iyisini yapar.

 • Hukuki Danışmanlık: Miras avukatları, miras hukukuyla ilgili konularda danışmanlık hizmeti sağlar. Mirasçılar veya diğer ilgili taraflar için mevcut yasal durumu anlamalarına yardımcı olur.
 • Miras Davaları Yürütme: Miras avukatları, mirasla ilgili davalarda müvekkillerini temsil eder ve mahkemelerde gerekli yasal işlemleri gerçekleştirir. Miras davalarının tüm süreçlerini yönetirler.
 • Miras Hukuku Sözleşmeleri: Ölüme bağlı tasarruflar, vasiyetnameler ve miras hukuku sözleşmeleri gibi belgelerin hazırlanması konusunda miras avukatları rehberlik eder ve bu belgelerin yasal geçerliliğini sağlar.
 • Miras Paylaşımı: Miras avukatları, miras bırakanın mal varlığının mirasçılar arasında adil bir şekilde paylaşılmasını sağlamak için çaba harcar. Mirasçılar arasında olası anlaşmazlıkları çözüme kavuştururlar.
 • Miras Vergisi Danışmanlığı: Miras avukatları, mirasın vergilendirilmesi konusunda müvekkillerine rehberlik eder ve yasal avantajlardan yararlanma konusunda yardımcı olur.
 • Mirasla İlgili Belge İncelemesi: Miras avukatları, mirasla ilgili belgeleri inceleyerek yasal durumu değerlendirir ve müvekkillerine en uygun hukuki adımları önerir.
 • Mahkemelerde Temsil: Gerektiğinde, miras avukatları mahkemelerde müvekkillerini temsil eder ve hukuki argümanları savunur.

Miras avukatlarının görevleri geniş bir yelpazede olabilir ve bu görevler genellikle müvekkillerinin ihtiyaçlarına ve olayın karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir.

Veraset, hem bir kişinin geçerli bir vasiyetname ile hem de olmadan ölmesi durumunu kapsayan bir terimdir (biz buna vasiyetname diyoruz). Senaryo ne olursa olsun, seçeneklerinizi net bir şekilde ortaya koyarak ve önerilerle karar vermenize yardımcı oluyoruz.

Hizmetlerimizin çoğu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi esasına göre sunulmaktadır ve müşterilerimizin çoğunun sorunları karmaşık olduğundan ve genellikle birden fazla tarafı kapsadığından, nadiren tipik bir durum söz konusudur. Müvekkillerimizle ilk toplantımızın ardından veya katılım sürecinin bir parçası olarak bir maliyet tahmini verilir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenmekte ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanır. Onaylanan Tarife Resmî Gazete ile yayınlanmak suretiyle yürürlüğe girer. Miras avukatı ücretleri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile düzenlenir.

Miras hukuku avukatı miras hukukuna dair birçok davaya bakmaktadır. Bu davaları tapu iptal davası, tenkis davası, reddi miras davası, ortaklığın giderilmesi davası, muris muvazaası davası, mirasçılık belgesinin iptali davası olarak saymak mümkündür. Miras davası avukatı bunların yanında vasiyetnamenin düzenlenmesi, iptal edilmesi, mirastan feragat sözleşmesi hazırlama, ölünceye kadar bakma sözleşmesi düzenlenmesi ve incelenmesi işlemlerinde hukuki danışmanlık ve dava takibi yapmaktadır.

Miras paylaşımı süreci, miras bırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığına yakından bağlıdır. Eğer miras bırakan yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakmışsa, miras paylaşımı bu vasiyetnameye uygun olarak yapılmalıdır. Ancak bu durumda, saklı paylara uygun bir paylaşım yapılması önemlidir. Miras bırakan vasiyetname düzenlememişse, mirasın dörtte biri sağ olan eşe, dörtte üçü ise çocuklara paylaştırılacaktır.

Miras paylaşımında anlaşmazlık ortaya çıktığında, bir miras avukatına ihtiyaç duyulur. Miras davalarına bakan avukatlar, anlaşmazlığın mahkemeye taşınmadan önce nasıl çözülebileceğini araştırır. Miras paylaşımında anlaşmazlık çıktığında, miras avukatıyla çalışmak müvekkilin uzun bir yargılama sürecini başlatmasını engeller ve çözümün daha hızlı gerçekleşmesine yardımcı olur.