📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

28 Şubat 2024

Tapu Avukatı

İzmir tapu avukatı olarak müvekkillerimize gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında avukatlık, arabuluculuk ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dahil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Tapu İptal ve Tescil Davası Avukatı

Tapu iptal ve tescil davası, tapu sicilinde hukuka ve usule aykırı olarak yapılan kayıt ve tescil işlemlerinin düzeltilmesini amaçlar. Bu tür davalarda genellikle mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlar söz konusudur. Davanın amacı, tapu kayıtlarında yanlış veya hatalı bilgilerin düzeltilerek gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesidir. Bu tür davalara halk arasında "Tapu İptal Davası" veya "Tapu İptal Tescil Davası" da denir. Bu alanda uzmanlaşmış avukatlara ise genellikle "Tapu Avukatı", "Tapu İptal Avukatı" veya "Gayrimenkul Avukatı" gibi isimlerle hitap edilir. Tapu iptal ve tescil davası, tapu kayıtlarında gerçeğe aykırı bir durumun tespit edilmesi durumunda hak sahipleri tarafından başlatılabilir. Mahkeme kararıyla yanlış tescil işlemi iptal edilir ve taşınmazın gerçek sahibi adına kayıt düzeltilir. Bu şekilde, tapu kayıtları gerçeğe uygun hale getirilmiş olur.

Tapu İptal ve Tescil Davası Nasıl Açılır?

Tapu kayıtlarında gerçek hak sahipliğine aykırı olarak yapılan tescil işlemlerine "yolsuz tescil" denir. Bu durumda, gerçek hak sahipleri tapu sicilinin düzeltilmesi için dava açabilirler. Bu davada, tapu kaydının iptalini ve kendi adlarına tescilini talep ederler. Eğer yolsuz tescil sonucunda taşınmaz üzerine ayni hak tesisi yapılmışsa, terkin veya tadilat işlemleri gerçekleştirilmemişse veya tapu sicilindeki durum güncel değilse, hak sahipleri tapu iptali ve tescil davası açabilirler.

Tapu İptal ve Tescil Davası'nın hangi nedenlerle açılabileceği kanunda belirtilmemiştir. Ancak, bu konuda Yargıtay içtihatları rehberlik sağlamaktadır. Günümüzde tapu iptal ve tescil davasının en yaygın nedenleri şunlardır:

  • Muris Muvazaası nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası (mirastan mal kaçırma nedeniyle)
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi sebebiyle Tapu İptal ve Tescil Davası
  • Velayet yetkisinin kötü kullanımı nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Hile veya aldatma yoluyla gerçekleşen devir nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Aile konutu olan taşınmazın hukuka aykırı bir şekilde devri nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
  • Ehliyetsiz bir kişi tarafından gerçekleştirilen tescil işlemi sebebiyle tapu iptal ve tescil davası

Bu örnekler uygulamada en sık karşılaşılan nedenlerdir, ancak tapu iptal ve tescil davasının açılabilmesi için bu nedenlere dayanmak zorunlu değildir. Her durum kendi içerisinde haklı bir tapu iptali nedeni olabilir. Önemli olan, somut durumda hukuka aykırılığın tespit edilmesi ve doğru bir stratejinin geliştirilerek dava sürecinde tutarlılık sağlanmasıdır.

Tapu İptali ve Tescil Davasında Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Tapu iptal ve tescil davası, keşif, tanık ifadeleri, uzman görüşleri ve bilirkişi incelemeleri gibi çeşitli hukuki prosedürleri içerir. Taraflar, gerektiğinde uzman bir kişiyle görüşerek ilgili dava hakkında uzman raporu da alabilirler, bu masrafları kendileri karşılarlar. Sürecin doğru yönetilmesi ve hak kaybının önlenmesi için uzman bir Gayrimenkul Avukatı & İzmir Tapu Avukatı ile çalışmak önemlidir. İzmir Tapu avukatı, stratejiler geliştirmeli ve sürecin sonunda haklarınızı koruyacak bilgi ve deneyime sahip olmalıdır. Dolayısıyla, Tapu İptali ve Tescil Davası'nda uzmanlaşmış bir avukatın rehberliğinde hareket etmek önemlidir.

Tapu İptal ve Tescil Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme?

Genel olarak, Asliye Hukuk Mahkemeleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda (HMK) belirtildiği gibi, Tapu İptali ve Tescil Davası gibi konularla ilgilenmektedir. Ancak, ticari ilişkilerden kaynaklanan durumlarda Asliye Ticaret Mahkemeleri, tüketici ilişkilerinde ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Özellikle somut duruma göre belirlenmelidir ve bu durumun tespiti genellikle Tapu İptali ve Tescil Davası Avukatı tarafından yapılır.

Tapu İptali ve Tescil Davasında yetkili mahkeme ise yine HMK'ya göre taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Bu durum, kesin yetki kuralı gereği değişmez. Taraflar kesin yetkiyi değiştiremezler.

Tapu İptali ve Tescil Davalarında Zamanaşımı

Tapu İptali ve Tescil Davası, ayni hak üzerindeki dava olarak kabul edilir ve genellikle zamanaşımına tabi değildir. Ancak, istisnalar mevcuttur. Bu nedenle, bu tür bir dava açmak için uzman bir Tapu İptali ve Tescil Davası avukatı veya Gayrimenkul Avukatı ile çalışmak önemlidir. Bu profesyoneller, süreci doğru bir şekilde yönetmek ve müvekkillerinin haklarını korumak için gereken bilgi ve deneyime sahiptirler.

Tapu İptali ve Tescil Davası Ne Kadar Sürer?

Her dava kendi özel koşullarıyla değerlendirilir. Davanın süresi, davalı sayısı, tapunun durumu, ileri sürülen iddialar, mahkemenin işleyişi ve hızı, bilirkişilerin rapor hazırlama süresi, keşif süreci ve diğer faktörler gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.

Tapu iptali ve tescil davalarının en kısa sürede sonuçlanması için uzman bir Gayrimenkul Avukatı veya Tapu İptal ve Tescil Avukatı tarafından sürecin yönetilmesi önemlidir. Bu profesyoneller, davanın hızlı ve etkili bir şekilde ilerlemesi için gerekli adımları atabilirler.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

Tapu Avukatı Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Tapu avukatları, imar mevzuatına uyum, izin ve ruhsat alımı, yönetim planlarının oluşturulması, kira sözleşmelerinin düzenlenmesi gibi gayrimenkul geliştirme süreçlerine ilişkin hizmetler sunmaktadır.

Avukat Merve KOLMAN, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, ipotek tesisi, kentsel dönüşüm hukuku, ruhsatlandırma, imar durumu belirleme gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır.

Gayrimenkul hukuku, Türk Medeni Kanunu'nun taşınmazlara ilişkin hükümlerini içeren 4721 sayılı kanunun 4. kitabında yer almaktadır.

Tapu avukatları, ön alım davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, tapu iptal ve tescil davaları gibi uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamaktadır.

Kentsel dönüşüm hukuku kapsamında gayrimenkul avukatları, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a dayalı hizmetler sunarak müvekkillerini bu süreçte yönlendirmekte ve korumaktadır.