📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

29 Haziran 2024

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Etme

Kaza tespit tutanağı, araçların karıştığı kazalarda kazaya ait detayların tespit edilmesini sağlar. Kazanın meydana geliş şekli ve hasar tespiti yapılır. Maddi hasarlı trafik kazalarında kolluk gücüne gerek kalmadan taraflarca tutanak tutulabilir. Böylece kişiler zaman tasarrufu sağlayarak tekrar trafiğe çıkabilmektedirler. Bununla birlikte taraflar tutanak konusunda uzlaşamayabilir. Böyle bir durumda kolluk kuvvetleri beklenmelidir.  Düzenlenen kaza tespit tutanağı, kusur oranını yansıtmayacaktır. Tutanağın asıl amacı kazayı açıklamaktır. Kusur değerlendirmesi sigorta şirketleri tarafından yapılır.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nedir?

Kaza tespit tutanağı, kazanın meydana geliş şeklini ve hasarları belirten tutanaktır. Kaza tespit tutanağı düzenlendikten sonra sigorta şirketine verilmelidir. Tutanağın yanı sıra kaza yerine ve kazanın meydana geliş şekline ilişkin fotoğraflar da sigorta şirketine verilir. Sigorta şirketine verilme süresi, kazanın meydana geldiği günden itibaren beş iş günüdür. Beş iş günü içerisinde tutanağı edinen sigorta şirketi, kusur tespiti için süreci başlatacaktır.

Kazaya ilişkin tutanak ve fotoğrafları edinen sigorta şirketi,  üç iş günü içerisinde belgeleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne gönderir. Üç iş günü olarak belirtilen süre, sigorta şirketinin evrakları edinme tarihinden başlar. Sigorta şirketi, edindiği bilgi ve belgeler yardımı ile sürücülerin kusur oranını değerlendirir ve belirler. Sigortalılar, belirlenen kusur oranlarına beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. Bu süre, kusur oranının kendilerine bildiriminden itibaren başlar. Bu süre içerisinde itiraz edilebilmesi için değerlendirmeye etki sağlayıcı belgeler veya bilgilerin de sunulması gerekir.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nasıl Yapılır?

Kaza tespit tutanağına itiraz yapılmasındaki ilk yol, sigorta şirketinden tekrar kusur değerlendirilmesi talep etmektir. Sigorta şirketi, kendisine ulaşan tutanak ve diğer belgeler ile tarafların kusur oranını belirler. Belirlenen kusur oranı, taraflara bildirilir. Taraflar kendisine bildirilen kusur oranına beş iş günü içerisinde oranı değiştirecek bilgi ya da belge sunmak kaydıyla itiraz edebilir. Dolayısıyla taraflar itiraz edecek ise itiraz sırasında ek belgeleri sunmalıdır. Bununla birlikte kazaya karışan iki aracın da sigorta şirketi aynı olabilir. Böyle bir durumda itiraz edecek sigortalı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi internet sitesine giriş yapmalıdır. Sitede yer alan menüden “hizmetler” bölümü seçilir. Hizmetler bölümünden “ KTT(Kaza Tespit Tutanağı) Sorgulama ve İtiraz” başlığına giriş yapılır. Sitedeki yönlendirmeler ile e- devlet doğrulaması yapılır ve taraflar tutanağa itirazda bulunur.

Kaza tespit tutanağına sigorta şirketi nezdinde itiraz edilmemiş olması mümkündür. Aynı şekilde yapılan itiraz sonucu sigortalıyı tatmin etmemiş olabilir. Bu durumda başvurulabilecek bir diğer yol da Sulh Ceza Hakimliği’dir. Bu husus, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 2021/248 Esas, 2021/266 Karar sayılı kararında da belirtilmiştir. Karara göre kaza tespit tutanağı trafik zabıtalarınca düzenlenen bir belgedir. Bu belge, taraflar arasındaki muhtemel hukuki uyuşmazlıkların çözümüne esas teşkil eder. Dolayısıyla idari işlem niteliği bulunmamaktadır. Bu sebeple kaza tespit tutanağına ilişkin davalar idari yargıda görülmemektedir. Trafik kazası tespit tutanağının iptali istemine yönelik dava, adli yargıda görülmelidir.

Kaza tespit tutanağına Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz edilebilir. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılacak itiraz dilekçesinde ilgili, kazaya ilişkin sebep ve sonuçlardan bahsedilmektedir. Dilekçe ekinde ise kaza tutanağı ve kaza fotoğrafları sunulmalıdır.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Nereye Yapılır?

Kaza tespit tutanağına itiraz, sigorta şirketine yapılabilir. Kişilerin kendilerine bildirilen kusur oranlarının doğru olmadığını düşünmeleri mümkündür. Bu durumda bildirimden itibaren beş iş günü içinde sigorta şirketine itiraz edebileceklerdir. Kaza tespit tutanağına itirazın sigorta şirketine yapılabilmesi için itiraz başvurusunda ek bilgi ve belgeler sunulmalıdır. Yani kazadaki kusur oranının yeniden değerlendirilmesini gerektirecek ek bilgi ve belgeler bulunmalıdır. Aksi takdirde sigorta şirketlerinden yeniden kusur değerlendirilmesi talep edilemeyecektir.

Sigorta şirketlerinin kusur değerlendirilmesi, kaza taraflarını tatmin etmeyebilir. Böyle bir durumda tarafların Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurmaları gerekmektedir. Kişiler mahkemeye dilekçelerini sunarak kaza tespit tutanağının veya kusur belirlemesinin hatalı olduğunu ileri sürebilirler. İddialarını destekleyici nitelikte kaza bölgesi kamera kayıtları, olay yeri fotoğrafları, tanık beyanları itiraz sürecine katkı sağlayacaktır. Mahkeme, kaza anına ilişkin tanık beyanlarını dinleyerek ve bilirkişiler nezdinde raporlar aldırarak itirazı değerlendirir.

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.

Kaza Tespit Tutanağına İtiraz Etme Hakkında Merak Edilenler

Sıkça Sorulan Sorular

Kaza tespit tutanağına sigorta şirketi nezdinde itiraz edilmek isteniyorsa itirazın süresi içinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Kazaya ilişkin tutanakların sigorta şirketine ulaşması ile sigorta şirketi kusur oranlarına ilişkin değerlendirme yapacaktır. Şirketin belirlediği kusur oranları taraflara bildirilir. Taraflar, kendilerine bildirilen kusur oranlarına bildirimden itibaren beş iş günü içerisinde itiraz edebilir. Ayrıca bu itirazın ek bilgi ve belgeler ile desteklenmesi gerekliliği unutulmamalıdır.