📞 0 505 646 24 50📍 Alsancak/İzmir
İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Merve Kolman

11 Temmuz 2024

İzmir Limited Şirket Kuruluşu Avukatı

Limitet şirketler Türk Ticaret Kanunda tanımlanmış olan şirket türlerinden birisidir. Limited şirketler bir ya da daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulabilmektedir. Limited şirketler ticaret siciline tescil edildikten sonra tüzel kişilik kazanmaktadırlar. Limited şirketlerin sermayesi belirlidir, bu sermaye de esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır.

Limited Şirket Kuruluşu Avukatı

Limited şirket kuruluşu avukatı, Türk ya da yabancı sermayeli olan limited şirket kuruluşları açısından danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Limited şirket avukatları, hukuki danışmanlık sağladıkları şirketlerin iş ve işlemlerinin hukuki açıdan eksiksiz olmasını sağlamak ile görevlidirler. Limited şirketlere hukuki danışmanlık sağlayan avukatlar;

 • Limited şirketlerin dava dosyalarının takibi
 • Limited şirketlerin insan kaynakları departmanında hukuki bir destek,
 • Limited şirketlerin iş sözleşmelerinin düzenlenmesi,
 • Limited şirketlerin işçilerinin ölük dosyalarının gelecekte ihtilafa sebebiyet veremeyecek bir biçimde düzenlenmesi,
 • Limited şirketlerin fesih belgelerinin düzenlenmesi
 • Limited şirketlerin maaş hacizlerinde cevap verilmesi
 • Limited şirketlerin ihtarnamelerinin düzenlenmesi
 • Limited şirketlerin icra takipleri hususları başta olmak üzere şirketlerin ihtiyaç duydukları hukuki konularda destek sağlamaktadırlar.

Limited şirketler açısından hukuki danışmanlık kapsamında avukatlar tarafından yapılacak olan bilgi aktarımı ve hukuki danışmanlıklar neticesinde gelecekte yaşanması muhtemel olan uyuşmazlıklar önlenmiş olacaktır.

Limited Şirketi Nasıl Kurulur? 

2 Ocak 2013 tarihi itibari ile şirket kuruluşları açısından Mersis uygulamasına geçiş yapılmıştır. Şirketlerin kuruluş işlemleri öncelikli olarak çevrimiçi ortamda başlatılmaktadır ve şirketin ana sözleşmesi de bu çevrimiçi ortamda oluşturulmaktadır.

Limited şirketin kurulabilmesi için ortaklar tarafından en az 10.000 TL değerinde olacak başlangıç sermayesinin taahhüt edilmiş olması gerekmektedir. Lakin kayıtlı sermaye sistemi limited şirketler açısından uygulama alanı bulmamaktadır.

Esas sermaye payları değerleri farklı değerlerde belirlenebilmesi mümkündür lakin esas sermaye paylarının değerinin 25 TL ya da 25 TL’nin katları şeklinde olması gerekmektedir.

Limited şirketin kuruluşuna ilişkin olarak sicile kayıt aşamasının Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tamamlanmasından sonra Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili vergi dairesine ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na şirketin kuruluşuna ilişkin olarak kendiliğinden bildirimde bulunmaktadır.

Ticaret Sicil Müdürlüğü şirketin kurulmuş olduğu bilgisini, şirketin tescil tarihinden itibaren yaklaşık olarak on gün içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde duyurmaktadır. Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından yerel vergi dairesine bilgi verilmesinin ardından kısa bir süre içerisinde yerel vergi dairesinden bir vergi levhasının alınması gerekmektedir.

Kimler Limited Şirket Kurmalı 

Limited şirketler, özellikle yeni düzenlenmiş olan Türk Ticaret Kanunu ile tek ortaklı olarak kurulmasına olanak sağlanmış olması ve sermaye şirketlerinin ana sözleşmelerinde bulunan faaliyet hususlarının haricinde bir başla işleri idare edemeyeceklerine ilişkin olan “ultra vires” ilkesinin kaldırılmış olması ile yatırımcıların ve girişimcilerin tercih ettikleri şirket türlerinden birisi olmaktadır.

Yapılmış olan bu yeni düzenlemelerin ışığında şirketlerin, ana faaliyet konularının kısa bir biçimde belirtilmiş olması yeterli görülmektedir.

Ticaret faaliyetlerine yeterli olacak bir sermaye ile katılarak belirlemiş oldukları bir iktisadi hedefe ilerlemek açısından sağlam bir yapı ile şirketlerini ilerletmek isteyen kişiler için limited şirketlerin kuruluşları önerilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ndaki düzenlemeler doğrultusundan şirketler beş farklı türde kurulabilmekte ise de anonim şirketler ve limited şirketler hem dünyada hem de Türkiye’de en çok tercih edilen şirket türlerindendir.

Limited Şirket Avantajları 

Limited şirketler en az 10.000 TL sermaye ile ve en az bir ortak ile en fazla ortak arasında kurulabilen bir şirket tipidir. Türk Ticaret Kanunu’ndaki son değişikliklerden sonra tek bir merkezden limited şirket kurmak mümkün olmaktadır.

Limited şirketin avantajlarını şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

 • Limited şirketin kurulması açısından en az bir ortak ya da en az bir tüzel kişiliğin yeterli olması
 • Limited şirketin çoklu ortaklık yapısı ile maliyetlerin paylaştırılabilmesine olanak sağlaması
 • Limited şirketlere sabit bir orandan vergilendirme yapılması
 • Limited şirketlerin büyüme açısından uygun olması
 • Limited şirketlerde pay sahiplerinin hisse devirlerinde değer kaybetmemeleridir.

Limited Şirket Dezavantajları 

Limited şirket dezavantajlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Limited şirketler ortaklar yönünden şirketin kamu borçlarından sorumlu olmaktadırlar. Limited şirketlerde pay sahiplerinin şirketin borçlarından dolayı bir sorumluluklarının bulunmamasına rağmen vergi borçları Sosyal Güvenlik Kurumu borçları gibi kamu borçları açısından sorumlulukları bulunmaktadır.
 • Limited şirketlerde ortaklıktan çıkarılma mümkün olmaktadır.
 • Limited şirketlerde pay devri yapılmak istendiğinde bu ancak noter yolu ile mümkün olmaktadır. Bu durum her hisse devri işleminde devreden taraf ve devralan taraf açısından noter masrafı gerektirmektedir.
 • Limited şirketler yalnızca esas sistemine tabi olmaktadırlar.
 • Limited şirketlerde halka arz yapılamamaktadır.

İzmir Limited Şirket Avukatı Hizmetlerimiz 

Limited şirket avukatlığı, limited şirketlere saplanmakta olan hukuki danışmanlığı açıklamaktadır. Limited şirketlerin kurulması ve ticari hayata başlamasının ardından gelen süreçte; şirketin tüm işleri, işlemleri ve faaliyetleri ve diğer üçüncü kişiler ile kuracağı münasebetlerin alanında uzman olan bir limited şirket avukatı gözetiminde ilerlemesi, gelecekte yaşanabilecek ve telafisi güç olan hukuki kayıpların yaşanmaması adına en doğru olan yaklaşımdır.

Limited şirket avukatlarının sağlamış oldukları hukuki yardımların neticesinde şirket faaliyetleri ve diğer üçüncü kişiler ile kurulacak olan ticari ilişkiler hukuki denetime tabi olacak ve ihmali olarak işlemlerin yapılmasına engel olunacaktır.

Limited şirketler açısından içi ilişkileri kapsamında çeşitli uyuşmazlıkların yaşanması ya da personeller ile uyuşmazlıkların yaşanması muhtemeldir. Örnek olarak limited şirkette çalışmakta olan bir işçinin haklı nedenlere dayanarak işten çıkarılması süreci, İş Kanunu’ndaki ilgili hükümlerin gerçekleştirilmesi ve sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan ticari faaliyetlerin neticesinde üçüncü kişiler ile de uyuşmazlıkların yaşanması muhtemeldir. Yaşanması mümkün olan bu uyuşmazlıklarda limited şirket avukatı hukuki danışmanlık sağlamak suretiyle şirketin hakları ve yararı doğrultusunda hareket etmektedir.

İzmir Limited Şirket Avukatlık Ücreti 

Limited şirketlerde avukatlık ücretleri alınana hukuki yardıma göre belirlenmektedir ve hizmete göre de değişkenlik göstermektedir. Hukuk desteği verilecek olan limited şirket ile avukat arasında avukatlık ücretinin belirlenmesinde taraflar serbesti sahibidir.

Avukattan talep edilecek olan hukuki danışmanlığa göre farklı ücretlendirmeler söz konusu olabilecektir. Bu sebeple avukatlık ücretine ilişkin olarak net bir bilgi almak isteyen limited şirketler, hukuki danışmanlığına baş vuracakları avukat ile iletişime geçmeli ve beklentilerini ifade ederek bilgi almalıdır.

Avukat kendisinden talep edilen hizmetin iş yükünü değerlendirerek ücrete karar verebilmektedir. 

İzmir Araç Değer Kaybı Avukatı, Trafik Kazası Tazminat Avukatı, İzmir Boşanma Avukatı, İzmir Miras Avukatı, İzmir İş Hukuku Avukatı, İzmir İdare Avukatı, İzmir Tapu Avukatı, İzmir Kira Avukatı

Avukat İhtiyacınız Mı Var?

Hukuki destek için Avukat Merve Kolman'a ulaşın.